Απλά Φίλτρα Νερού

Τα φίλτρα veluda απομακρύνουν από το νερό της βρύσης χώματα, ιζήματα, σκουριές, πέτρες και άλλα σωματίδια τα οποία βρίσκονται στο νερό όπως και χλώριο ή εντομοκτόνα. Καταλαμβάνουν πάρα πολύ λίγο χώρο είναι ανθεκτικά και προσαρμόζονται πολύ εύκολα σε όλες τις βρύσες.

Τα συστήματα φιλτραρίσματος νερού veluda διαθέτονται για τοποθέτηση πάνω ή κάτω από τον πάγκο και σε διάταξη φιλτραρίσματος ενός, δύο, τριών ή τεσσάρων σταδίων.