Φορητός Αλκαλικός Ιονιστής Alkamode

Ο AOK Φορητός Αλκαλικός Ιονιστής (Alkamode) είναι ένα φορητό αλκαλικό σύστημα μετατροπής νερού, ο οποίος μπορεί να μετατρέψει κανονικό νερό σε αλκαλικό και ιονισμένο που ο καθένας μπορεί να πιει οπουδήποτε, οποτεδήποτε. Το Alkamode χρησιμοποιεί 13 τύπους ορυκτών στο φίλτρο του, όπως Τουρμαλίνη, Ζεόλιθο, πέτρωμα Maifanshi, υπέρυθρο πέτρωμα, νεφρίτη Muyu, πηλό, νάνο σκόνη ασημιού, ορυκτή καολίνη, σπάνια ορυκτά κλπ.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το φυλλάδιο: AOK Veluda