Αντάπτορες

Αντάπτορες ρεύματος

Μοντέλο Input Output
Mini Transformer 1.2 A 100-240 VAC, 50/60 Hz 24V – 1.2 A
Transformer 1.2 A 100-240 VAC, 50/60 Hz 24V – 1.2 A
Transformer 3.0 A 100-240 VAC, 50/60 Hz 24V – 2 A
Transformer 2.0 A 230 VAC, 50/60 Hz 36V – 2 A
Transformer 3.0 A 100-240 VAC, 50/60 Hz 36V – 3 A