Αντλίες

Απαραίτητες για αντίστροφες οσμώσεις. Βοηθάει στη σωστότερη λειτουργία των μηχανημάτων.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Μοντέλο Παραγωγή (Λίτρα/λεπτό) Amber Volt DC Πίεση Μετασχηματιστής
Pump 50 0.95 LPM 0.65 24 80 psi 1.2 A
Pump 200 2.75 LPM 1.1 24 130 – 150 psi 2.0 A
Pump 300 3.2 LPM 1.2 24 130 – 150 psi 3.0 A